Mesto tvoria ľudia a dobré kultúrne podmienky musia reflektovať ich rozmanitosť. Banská Bystrica má veľmi pestrú štruktúru obyvateľstva s rozličnými záujmami a potrebami. Na linke T môžete stretnúť ľudí ako v metre akejkoľvek inej metropoly. Podľa aktuálnej štúdie Centra pre výskum etnicity a kultúry mesto obývajú ľudia z osemdesiatich krajín sveta, čím odkazuje na svoju historickú identitu, ale aj upevňujúci sa charakter univerzitnej lokality. Nebojme sa spoznávať neznáme a podajme ruku blízkym, s ktorými sa delíme o životný priestor. Buďme tiež nápomocní v integrácii nových obyvateľov a obyvateliek. Moderná samospráva musí byť inkluzívna. Začnime na tejto linke od seba a nebojme sa inakosti. Hľadajme cez individuálne stretnutia medzigeneračné priateľstvá, dlhodobé formálne i neformálne partnerstvá, ktoré môžu pomôcť nášmu mestu pri prezentácii v zahraničí.

Súčasťou programovej linky T bude napríklad výstava zameraná na umelecké diele, v ktorých centre záujmu je téma starnutia, cudzinecký festival, ale aj festival komunitných divadiel.