Väčšina obyvateľstva Banskej Bystrice žije v mestských častiach. Len na sídlisku Sásová spolunažíva viac ako tretina obyvateľov celého mesta. Vyrazme von z historického stredu mesta a spolu s miestnymi spoznajme históriu, osobnosti a tvorbu z mestských častí. Rozširujme hranice umeleckého a kultúrneho teritória a pomôžme miestnym iniciatívam a komunitám v rozvoji vlastných nápadov. Pohľad zvonka môže byť niekedy veľmi užitočný. Spoluvytvárajme plnohodnotné „nové centrá“, za ktorými sa sem budú vracať ľudia z celého mesta. Nastúpte na linku R, ktorá vás dovezie do neprebádaných kútov Banskej Bystrice. Určite sa sem budete radi vracať.

Súčasťou programovej linky R bude vznik malých lokálnych kultúrnych a komunikačných bodov, nultý ročník multižánrových sídliskových festivalov, rezidenčný program pre lokálne umelkyne a umelcov, ktorí sa uplatnili v zahraničí a tiež cyklus poznávacích podujatí o (ne)známych osobnostiach Banskej Bystrice.