Mesto sa svojím kreatívnym potenciálom musí viac otvoriť navonok a aj vo svojom vnútri. Umelecký obraz mesta môže byť efektívnejší vďaka logickému sieťovaniu inštitúcií, jeho dostupnosť zas môže rásť vďaka lepšej informovanosti, sviežemu jazyku a vizuálom. Linka O je otvorená pre všetkých, ktorí chcú pre Banskú Bystricu urobiť niečo viac. Občas je to divoká jazda plná turbulencií a kreatívnych konfliktov, inokedy zas ukážková jazda tvorivej synergie. Naučme sa spoločne komunikovať naše ciele a hľadať konsenzus, tvorme spoločné koncepty. Len vzájomným úsilím môžeme ukázať, čo je pre našu budúcnosť dôležité.

Súčasťou programovej linky O budú aktivity zamerané na zlepšovanie komunikácie s publikom, spoluprácu kultúrnych organizácií a rozvoj väčších tematických podujatí zameraných na nadregionálne publikum.