Premeny mesta by mali byť výsledkom koordinovaných a premyslených zásahov. Uvažujme nad mestom ako nad komplexným organizmom a hľadajme kľúč, ako citlivo pristupovať k jeho jednotlivým častiam. Myslime na ich históriu, pomenujme plusy a mínusy, zvažujme dostupné riešenia, privolajme na pomoc odborníkov a odborníčky. Dnešná štruktúra úradníckeho aparátu (MÚ, VÚC), ako aj silné zastúpenie občianskych iniciatív, ktoré hľadajú ruka v ruke riešenia pre špecifické mestské územia, sú dobrým základom pre rozvoj progresívnej urbanistickej platformy. Naša kultúrnosť spočíva v každodennosti. Linka M vás vezme na okružnú jazdu naším mestom, možno až do jeho budúcnosti. Súčasťou programovej linky M budú cyklické diskusie a tematické workshopy, ale aj medzinárodná odborná konferencia. V spolupráci s umelcami a umelkyňami vznikne na tejto linke aj niekoľko aktivít, ktoré budú identifikovať a spracúvať špecifické lokality v priestore mesta.