Ak chceme zistiť, kde skutočne žijeme, stačí sa obzrieť okolo seba. Skúmajme našu identitu cez živú kultúrnu pamäť mesta, ktorá sa skrýva v ľuďoch, ich zvykoch a hodnotách, ale aj v priestore vôkol nás. Banská Bystrica disponuje bohatým historickým centrom a hmotným i nehmotným kultúrnym dedičstvom. Naďalej medzi nami žije veľa ľudí, ktorí si pamätajú malé i veľké dejinné premeny. Spájajme odborníkov a pamätníkov a spoločne vytvárajme tematicky nové myšlienkové i kultúrne mapy mesta. Nebojte sa nastúpiť, na linke E stretnete známych i menej neznámych hrdinov a hrdinky, môžete s nimi tráviť svoj čas. Vyjdime s nimi do ulíc a pokúsme sa nazrieť do domov, v ktorých to dýcha múdrosťou a inšpiráciou. Sprostredkujme toto poznanie novým generáciám a vytvorme pomyselnú mapu kultúrnej pamäti, jednotný priestor na jej systematické uchovávanie. Vzťah ku kultúre mesta nadobúdajme kreatívnym poznaním a sofistikovaným flanérstvom. Súčasťou programovej linky E bude vznik interaktívneho umeleckého portálu venovaného kultúrno-historických fenoménov Banskej Bystrice, umelecko-vzdelávací program pre základné a stredné školy a séria komunitných podujatí.